TERMENI ȘI CONDIȚII

 

Utilizarea acestui site de către dumneavoastră este condiționată de respectarea termenilor și condițiilor generale detaliate mai jos. Dacă alegeți să vizitați site-ul și să accesați serviciile puse la dispoziție prin intermediul site-ului, vă asumați cunoașterea și acceptarea în totalitate a acestor termeni și condiții

 

  1. Despre noi

Site-ul web https://tidays.info/ este deținută de către LIFE IS HARD S.A., cu sediul social în Florești, str. Avram Iancu, nr. 500, jud. Cluj, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Cluj sub nr. J12/1403/2004, având CUI RO16336490, telefon: +4- 0735-311.564 (* linie cu tarif normal), email: office@lifeishard.

Pentru facilitarea transmiterii informațiilor, vom avea în vederea utilizarea termenului de „Societate” pentru a ne referi la LIFE IS HARD S.A., respectiv termenii „tidays” sau „site” pentru a ne referi la site-ul web https://tidays.info/.

  1. Ce este tidays

Tidays este un site web de prezentare, care informeaza utilizatorii cu privire la evenimentul „Transilvania Insurance Days – Central European Insurance Summit”, o conferinta  pe tema inovației tehnologice în industria asigurărilor. Utilizatorii care doresc sa participe la eveniment își pot achiziționa bilete prin intermediul site-ului .

III. Condiții pentru utilizarea site-ului și accesarea serviciilor de pe acesta

Pentru achiziționarea biletelor de pe site, vă rugăm să selectați tipul de bilet pe care doriți să-l procurați (regular ticket, premium ticket, corporate ticket, service provider ticket),  prin utilizarea butonului „buy ticket” din dreptul descrierii tipului de bilet dorit, afișat pe pagina principală a site-ului. După selectarea biletului, va trebuie să completați toate câmpurile afișate, în mod adecvat, complet, corect și real în vederea efectuării plății.

Comenzile efectuate pe site sunt confirmate printr-un e-mail de înregistrare primit după finalizarea comenzii. Biletele comandate sunt trimise în format PDF prin e-mail după finalizarea comenzii.

În urma finalizării cu succes a unei comenzi online, utilizatorul cumpărător primește pe adresa de e-mail furnizată biletele, pe care apoi le poate printa pentru a le prezenta la intrarea în locul de desfășurare a evenimentului. Alternativ, utilizatorul cumpărător poate prezenta biletele direct pe ecranul smartphone-ului. 

Serviciile asigurate prin intermediul site-ului nu sunt disponibile pentru minori nici măcar prin intermediul tutorelui sau reprezentantului său legal. Orice accesare a site-ului de către minori direct sau prin intermediul tutorilor/reprezentanților legali se face pe propria răspundere a acestora. 

Site-ul poate fi utilizat doar pentru vizionare, accesare servicii existente pe site, pentru evaluarea și pentru recomandarea serviciile noastre. Site-ul nostru nu poate fi utilizat pentru a se face vreo plată ilegală/frauduloasă.  

Nu putem garanta utilizarea continuă și neîntreruptă a site-ului. Este posibil să intervină erori, defecte, viruși sau alte comportamente dăunătoare pe site sau pe servere care să îl facă indisponibil. Vom lua toate măsurile pentru a limita și pentru a înlătura asemenea evenimente neplăcute în cel mai scurt timp posibil. Nu aveți dreptul să interveniți în operarea site-ului nostru și nici să luați vreo măsură de intervenție asupra echipamentului nostru informatic, indiferent de motiv și indiferent de rezultatul obținut.

Ne rezervăm dreptul de a înceta sau restricționa accesul oricărei persoane la site în orice moment, fără o notificare prealabilă și fără răspundere, în cazul în care constatăm nerespectarea prezenților Termeni și condiții sau ineficiența raporturilor dintre părți prin intermediul site-ului.

Ne rezervăm dreptul de a desființa site-ul fără o notificare prealabilă a utilizatorilor ori a consultanților.

  1. Cum plătiți 

Prețurile afișate pe site, la fiecare tip de bilet în parte, nu includ TVA.

Plata se poate face prin oricare dintre următoarele modalități: online, cu cardul, prin sistemul mobilPay

 

urmând pașii de plată și instrucțiunile de plată oferite cu ocazia efectuării plății.

Sunteți pe deplin responsabil pentru orice plată efectuată prin utilizarea site-ului nostru din contul dumneavoastră

Nu suntem responsabili pentru procesarea în mod eronat a plății. Nu suntem responsabili pentru erorile înregistrate prin intermediul sistemului de plată, inclusiv, dar fără a se limita la pierderile pe care le-ați suferi utilizând sistemul de plată cu cardul. 

Cumpărătorul are obligația de a opta pentru modalitatea de plată aleasă la momentul alegerii tipului de abonament, prin bifarea opțiunii corespunzătoare, conform pașilor de achiziționare a biletului.

Vânzătorul va emite către Cumpărător o factură pentru serviciile achiziționate. În acest sens, Cumpărătorul are obligația de a furniza Vânzătorului toate informațiile necesare emiterii facturii, conform legislației în vigoare. Factura va fi comunicată Cumpărătorului în format electronic după efectuarea plății serviciilor comandate.

  1. Răspundere și Limitări

Prin accesarea site-ului, utilizarea site-ului, plasarea comenzilor, etc. Cumpărătorul acceptă în mod expres și neechivoc Termenii și condițiile site-ului în ultima sa versiune comunicată în cadrul site-ului. Ulterior, utilizarea conținutului echivalează cu acceptarea modificărilor intervenite asupra Termenilor și condițiilor site-ului și/sau a versiunilor actualizate ale Termenilor și Condițiilor Site-ului. Cumpărătorul este responsabil pentru verificarea versiunii finale a Termenilor și Condițiilor ori de câte ori utilizează site-ul.

Acceptarea Termenilor și condițiilor site-ului se confirmă prin bifarea checkboxului corespunzator din site și/sau prin trimiterea Comenzii și/sau prin efectuarea unei plăți online.

Nu ne asumăm responsabilitatea pentru daune de orice fel pe care Cumpărătorul sau orice altă terță persoană le-ar putea suferi ca rezultat al îndeplinirii de către noi a oricăreia dintre obligațiile noastre conform Comenzii.

Societatea nu își asumă răspunderea pentru nici un fel de pierdere (materială, financiară, de date sau informații) care poate sa apară direct sau indirect din cauza informațiilor incluse pe sit sau a nefuncționării sau funcționarii necorespunzătoare a acestui site. 

Nu putem fi ținuți responsabili pentru daune aduse calculatorului dumneavoastră sau viruși care ar putea să vă infecteze calculatorul sau alt echipament ca urmare a accesării, utilizării de către dumneavoastră sau navigării pe site-ul nostru sau descărcarea de către dumneavoastră a vreunui conținut, informație, materiale, date, text, imagini, video sau audio de pe site-ul nostru.

Nu suntem responsabili pentru orice prejudiciu, pierdere, revendicare, daune indirecte, incidente sau de consecință de orice tip, care decurge din sau are în vreun fel legătură cu orice utilizare a site-ului nostru sau a conținutului, datelor, materialelor sau informațiilor găsite în acesta, cu orice neîndeplinire sau întârziere (inclusiv fără limitare utilizarea sau incapacitatea de a utiliza orice componentă a acestui site pentru achiziționare, revânzare sau plată), sau executarea sau neexecutarea de către noi sau de către orice furnizor, chiar dacă noi sau furnizorul nostru am fost avizați de posibilitatea de daune aduse acestor părti sau oricărei alte părți.

Această exonerare de răspundere se aplică oricăror daune sau prejudicii cauzate de orice lipsă a performanței, eroare, omisiune, întrerupere, eliminare, defect, întârziere în operare sau transmisie, virus de calculator, defecțiune a liniei de comunicare, furt sau distrugere sau acces neautorizat la, modificarea, sau utilizarea înregistrării, fie pentru încălcarea contractului, comportament dăunător, neglijență, sau în baza oricărei cauze de acțiune.

  1. Reclamații

Orice nemulțumire legată de accesarea, utilizarea, înregistrarea pe site-ul nostru, efectuarea unei comenzi, aspecte legate de comanda efectuată, aspecte legate de înscrierea la evenimente și alte asemenea, ne va fi comunicată direct, fie telefonic, la nr. de telefon +4- 0735-311.564 (* linie cu tarif normal), fie la adresa de e-mail: office@lifeishard.

Nemulțumirea dvs. va fi înregistrată și veți primi un răspuns în scris, pe adresa de email menționată cu ocazia aducerii la cunoștința noastră a nemulțumirii dvs, în termen de cel mult 48 ore, raportate la o zi lucrătoare.

Cumpărătorul declară că este de acord să nu facă publice aceste nemulțumiri (pe rețelele de socializare, media, discuții la petreceri private sau în orice altă modalitate) sub rezerva suportării daunelor cauzate pentru prejudiciul de imagine adus proprietarului site-ului prin aceste acțiuni.

Orice reclamație se depune în termen de maxim o lună de la data sesizării situației reclamate.

VII. Proprietate intelectuală 

Conținutul prezentului site, inclusiv, dar fără a se limita la logo, reprezentări stilizate, simboluri, imagini, fotografii, conținut texte și altele asemenea, precum și întreg conținutul informațiilor cuprinse pe tidays și a altor programe online comercializate prin intermediul site-ului sunt proprietatea exclusivă a Life is Hard S.A. Este nepermisă copierea, distribuirea, publicarea, modificarea, completarea, utilizarea, expunerea, includerea, legarea, transmiterea, îndepărtarea însemnelor, fotografiilor, imaginilor, bucăților de text, afișarea, vinderea, etc, a conținutului, datelor, informațiilor, fotografiilor sau altor informații găsite pe site, fără permisiunea expresă acordată în scris de către Life is Hard S.A. 

Niciun Cumpărător nu dobândește, prin utilizarea și accesarea site-ului vreun drept sau vreo licență de utilizare a vreuneia dintre informațiile de pe site sau vreun drept de proprietate intelectuală/industrială asupra produselor și/sau serviciilor comandate de pe site. Niciun Cumpărător nu are dreptul de a utiliza un dispozitiv automat sau manual pentru a monitoriza materialele disponibile pe site.

VIII. Prelucrarea datelor cu caracter personal 

Pentru detalii referitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal, identitatea operatorului și alte asemenea, consultați secțiunea „Politica de protecție a datelor” de pe site-ul nostru.

  1. Forța majoră

Nici una dintre părțile contractante nu răspunde de neexecutarea la termen sau/și de executarea în mod necorespunzător – total sau parțial – a oricărei obligații care îi revine în baza prezentului contract, daca neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligației respective a fost cauzată de forța majoră, așa cum este definită de lege, din motive independente de părți.

Partea care invocă forța majoră este obligată să notifice celeilalte părți, în termen de 5(cinci) zile, producerea evenimentului și să ia toate măsurile posibile în vederea limitării consecințelor lui.

  1. Legea aplicabilă

Contractul va fi guvernat și interpretat în conformitate cu legea română. Orice neînțelegere intervenită între proprietarul site-ului și Cumpărătorul în legătură cu raporturile decurgând din utilizarea site-ului urmează să fie rezolvate pe cale amiabilă, iar în caz de eșec, să fie supuse instanțelor competente material din Cluj-Napoca.

  1. Dispoziții finale

Acest site este deținut de către Life is Hard S.A., care vă oferă dreptul de a accesa și utiliza site-ul sub rezerva acceptării de către dumneavoastră a acestor Termeni și condiții. Accesând și utilizând site-ul vă oferit automat și neechivoc acordul pentru respectarea Termenilor și condițiilor de pe site.

Life is Hard S.A. are dreptul de a modifica Termenii și condițiile oricând, fără o notificare prealabilă, postând varianta actualizată pe site, iar Cumpărătorul are obligația de a citi Termenii și condițiile ori de câte ori accesează site-ul. Cumpărătorul are obligația de a respecta întocmai Termenii și condițiile de pe site și nu poate pretinde și nu se poate apăra cu necunoașterea Termenilor și condițiilor de pe site, valabili la data accesării, utilizării și/sau plasării unei comenzi pe site ori în cazul înscrierii la un eveniment.

Administratorul site-ului își rezervă dreptul de a modifica structura si interfața oricărei pagini sau subpagini a site-ului in orice moment si la orice interval de timp liber ales, având dreptul de a întrerupe temporar, parțial sau în totalitate serviciile puse la dispoziția clienților prin intermediul acestui site fără vreo notificare prealabilă individuală sau generală.

Promoțiile oferite de către Life is Hard S.A. care sunt anunțate pe site. Promoțiile își încep valabilitatea în momentul activării acestora pe site și își încetează valabilitatea din momentul inactivării acestora pe site. Promoțiile nu se cumulează între ele sau cu alte reduceri și sunt valabile numai în limita stocului, dacă pe site nu se specifică altfel.

Prezenții Termeni și condiții se completează cu aspecte/prevederi speciale cuprinse la descrierea produselor/evenimentelor disponibile pe site. În cazul în care intervin contradicții între prezenții Termeni și condiții și prevederile speciale mai sus amintite, au prioritate de aplicare prevederile speciale.